Güneş Enerjisi Panellerinden Ne Kadar Elektrik Enerjisi Üretilir?

Güneş enerjisi paneli kurdurarak kendi elektriğini üretmek isteyen ve artan elektriği satarak kazanç sağlamak isteyen kişilerin yaptıkları başvurular ve bölge incelemeleri sonucunda Güneş enerjisi paneli kurulum başvuruları sonuçlanmaktadır. Bu başvuruları olumlu sonuçlanan veya böyle bir kazanç sağlama düşüncesi olan kişilerin ise akıllarındaki sorulardan birisi günde Güneş enerjisi panellerinden ne kadar elektrik enerjisi üretilir sorusudur.

Aslında bu sorunun cevabı, güneş panelinin kurulumunun sağlayacağı ülke, bölge, arazi ve çatı yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ülke bazında değerlendirildiğinde genel olarak ekvatoral iklim, Akdeniz iklimi gibi iklim tiplerinde bu enerjinin daha fazla olması mümkündür. Güneş ne kadar yenilenebilen bir enerji kaynağı olsa da kişilerin bulunduğu ülke veya bölge güneşli bir bölge değilse üretimi o kadar zorlaşacaktır. Bunun yanı sıra arazi yapısına ve çatı yapısına uygun bir şekilde düzenlenen tasarımlarla güneşten en yüksek verimi almak mümkündür.

Güneş Enerjisi Panellerinden Ne Kadar Elektrik Enerjisi Üretilir Sorusuna Yanıtlar

Öncelikle Güneş Enerjisi paneli kullanarak verim almak isteyen kişiler güneşe elverişli bölgelerde böyle bir girişime kalkışmalıdır. Çatılarda kullanılacak olan panelin tipine ve kurulumun yapılacağı bölgeye göre kişiler %15 ile %25 arasında verim almaktadır. Bu verim oranları aslında panellerin kurulacağı bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Bu yüzden paneller kurulmadan önce günlük olarak ne kadar verim alacağınız ve kurulacak panellerin güneşlenme süresi hesaplandıktan sonra size belirli bir oran verilmektedir.

Ülkemizde güneşlenme süresi ortalama olarak kış aylarında 5-6 saat civarında iken yazın 11-12 saate kadar çıkmaktadır. Dünya genelinde yapılan birçok çalışma sonrasında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmeye yönelik yapılan yatırımların ülkemizde gün geçtikçe artıyor olması, ilgili alanda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının artması Güneşten alınacak olan verimin gün geçtikçe artacağını göstermektedir.  Bu çalışmalar hız kazandığında şu an %15- 25 oranında olan enerji veriminin zamanla %30+ oranlara çıkacağı düşünülmektedir. Bu oranların artması ise daha fazla elektrik üretmeye ve enerji açığa çıkmasına yardımcı olarak kişilerin elde edeceği kazançların artmasını sağlayacaktır.

Polikristal Güneş PanelleriGüneş Enerjisi Panel Çeşitleri

Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için büyük bir araç olan Güneş Enerjisi Panelleri mono kristal, polikristal, esnek, saydam ve ince film olmak üzere 5 başlık altında toplanmaktadır. Bu Güneş Enerjisi Panel Çeşitlerinden en verimli olarak adlandırılan Sonal Panel türü Mono kristal güneş panelleridir. Kişiler uygun fiyatlarda bir güneş paneli tercih etmek istedikleri takdirde ise Polikristal Güneş Panelleri piyasada en uygun fiyatla bulunabilecek Güneş Paneli türüdür. Kısa süreler içerisinde montaj yapmak istediğiniz takdirde ise ince film güneş paneli aradığınız güneş paneli türüdür. Uzun ömürlü bir güneş paneli arayışı olan kişilerin seçmesi gereken güneş paneli çeşidi ise esnek güneş panelleridir.Mono kristal güneş panelleri